Formularz został wyłączony!
Minął termin przewidziany przez organizatora - 2017/03/31 23:00:00
Kliknij tutaj aby dodać zgłoszenie jako administrator.
Sprawdź:
Formularz stworzony za pomocą strony www.zgloszenia24.pl
Sprawdź nową wersję!
AKADEMIA JEDI KURS DRUŻYNOWYCH STARSZOHARCERSKICH

Kurs Drużynowych „Akademia Jedi”

Od Padawana do Mistrza Jedi

Imperium zagraża naszemu Sojuszowi. Rada Jedi postanowiła otworzyć Akademię Jedi, aby przyjąć do niej i wyszkolić przyszłych Mistrzów Zakonu Jedi.

Akredytacja Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Stołecznej ZHP "Iluminacja"

Termin:

I Etap – szkolenie na Padawana: 7-9 kwietnia 2017 r.

II Etap – szkolenie na Rycerza Jedi: 21-23 kwietnia 2017 r.

III Etap – szkolenie na Mistrza Jedi: 12-14 maja 2017 r.

 

Miejsce:

W związku z zagrożeniem ze strony Imperium dokładna lokalizacja bazy Sojuszu zostanie podana po zakwalifikowaniu uczestnika na szkolenie. Informacje, które możemy ujawnić – I Etap będzie na terenie gminy Łomianki, a II i III na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego.

 

Wymagania wobec uczestnika:
- 16 lat (rocznikowo) lub więcej dla metodyk zuchowej, harcerskiej i starszoharcerskiej oraz 17 lat (rocznikowo) dla metodyki wędrowniczej
- Ukończony kurs przewodnikowski (specjalne warunki dla harcerzy z Hufca Nowy Dwór Mazowiecki – mail wysłany do szefów jednostek)
- opłacone składki członkowskie

- opinia komendanta macierzystego hufca (wyłącznie uczestnicy spoza Hufca Nowy Dwór Mazowiecki)

 

Warunki ukończenia kursu:
1. aktywny udział uczestników we wszystkich zajęciach

2. pozytywna opinia kadry kursu o uczestniku

3. wykonanie dodatkowych zadań zleconych przez komendę:

- opracowanie programu pracy drużyny na rok harcerski

- opracowane scenariusza/konspektu przedsięwzięcia drużyny

- własnoręczne wykonanie miecza Jedi

- wykonanie zadań przed-kursowych

 

Koszt uczestnictwa:
- 210 pln. dla harcerzy Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki (z dofinansowaniem)

- 260 pln dla harcerzy z innych hufców.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego do 25.03.2017r.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń !!

 

Wpłaty:
Wyłącznie na konto w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2017 r.

Chorągiew Stołeczna ZHP

Hufiec Nowy dwór Mazowiecki

ul. Paderewskiego 22, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

numer konta: 54 8011 0008 0000 0032 3330 0002

W tytule przelewu koniecznie:

DSZ/nazwisko i imię/Akademia Jedi

 

Kontakt ws. kursu:
mail: akademiajedi2017@gmail.com
 

Informacje i Pomoc
Do zakończenia zgłoszeń pozostało:
Zakończony
Wysłanych zgłoszeń: 15
Pozostało 6 wolnych miejsc
Liczba zgłoszeń: 15 / 21
Termin automatycznego zamknięcia formularza: 2017-03-31 23:00
Obowiązuje unikalny adres email
- oznacza to, że na dany adres email możesz oddać tylko jedno zgłoszenie.
Edycja zgłoszenia
- do czasu zakończenia zgłoszeń możesz edytować następujące pola:
Imię , Nazwisko , PESEL , Ulica , Kod pocztowy , Miasto ,