Formularz został wyłączony!
Minął termin przewidziany przez organizatora - 2018/03/18 23:59:00
Kliknij tutaj aby dodać zgłoszenie jako administrator.
Sprawdź:
Formularz stworzony za pomocą strony www.zgloszenia24.pl
Sprawdź nową wersję!
Gala Copernicana

REGULAMIN UNIWERSYTECKIEJ GALI CHARYTATYWNEJ
„GALA COPERNICANA”

§ 1
[postanowienia ogólne]
1.Uniwersytecka Gala Charytatywna to nagrody dla społeczności akademickiej oraz osób
i organizacji współpracujących z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uniwersytecka Gala Charytatywna ma na celu wyłonienie liderów i inicjatywy, na które warto zwrócić uwagę. Gala ma również charakter charytatywny. Dochód ze sprzedaży biletów oraz licytacji i loterii fantowej będzie przekazywany na jeden skonkretyzowany cel.
2.Organizatorem Uniwersyteckiej Gali Charytatywnej (dalej: Gala) jest Samorząd Studencki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zwany dalej Organizatorem.
3.Laureaci Gali otrzymają od Organizatora pamiątkową statuetkę.
§ 2
[kategorie Gali]
1. Nagrody Gali Copernicana przyznawane są w następujących kategoriach:

a) Najlepszy Wykładowca (Zawsze przygotowany do zajęć, umiejący zainteresować i zaintrygować swoim przedmiotem. Najlepszy wykładowca to osoba otwarta, która nie ograniczająca swojej pracy tylko do prowadzenia zajęć, ale zawsze służąca pomocą. Nauczyciel „z powołania”, wzór do naśladowania, osoba wzbudzająca szacunek, ale również posiadająca szacunek względem innych, a szczególnie swoich uczniów)

b) Najlepszy Sportowiec ( Może nim być i student i pracownik. Zaangażowany i chętny do działania. Osoba promująca zdrowy tryb życia, kochająca sport w każdej postaci)

c)Dziekanat przyjazny studentom ( Pracownik dziekanatu to pierwsza osoba, którą spotykamy na swojej studenckiej drodze. Pracownicy dziekanatu to uczelniani mentorzy. Jak ktoś czegoś nie wiem, to „Pani z dziekanatu” na pewno będzie to wiedziała! Wybieramy dziekanat jednego z 17 Wydziałów UMK, który według Was jest najbardziej przyjazdy, pracowity i otwarty na studentów )

d) Najlepsza Organizacja Studencka ( Na Naszej uczelni działa prawie 170 Organizacji Studenckich. Nagrodźmy tą która według środowiska jest najbardziej zaangażowana w życie Uniwersytetu, która najlepiej promuje Naszą Alma Mater, która jest najprężniej działającą jednostką).

e) Studenckie Praktyki ( Każdy student musi je odbyć, a miejsc w których się odbywają nie da się zliczyć. Jedno wiemy na pewno- są instytucje i firmy do których chętnie wracacie i polecacie je młodszym pokoleniom. Wybierzmy więc miejsce, w którym nabyliście najwięcej doświadczenia, a atmosferę która panowała podczas waszych praktyk wspominacie do dziś)

f)Wzór Studenta (Rozejrzyjmy się wokół się- każdy z nas ma obok siebie kogoś wyjątkowego. Kto według Was jest najbardziej pracowity, uczynny i zaangażowany we wszystko? Na kim według Was zawsze można polegać? Znacie taką osobę i uważacie, że należałoby ją nagrodzić? Zgłoś ją!

g)Studencki Projekt ( Zorganizowałeś konferencje, warsztaty, konwent, a może zbudowałeś super robota? Jesteście kołem naukowym, inną organizacją studentką, a może po prostu studentem, który zrealizował świetny projekt i chciałby się nim pochwalić? Zgłoś się do plebiscytu! Nich wszyscy się dowiedzą o tym jak dużo świetnych projektów realizowanych jest na Naszym Uniwersytecie.

§ 3
[zgłaszanie i wyłanianie kandydatur]
1. Zgłoszenia kandydatur do statuetek „Gali Copernicana” dokonują studenci oraz pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w terminie od 3 marca 2018 roku (godz. 12:00) do 15 marca 2018 roku (godz. 23:59) za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej www.samorzad.umk.pl oraz fanpage Samorządu Studenckiego.
2. Do dnia 19 marca 2018 roku Kapituła Konkursowa dokonuje wyboru maksymalnie
5 nominowanych w każdej kategorii do kolejnego etapu. Każdy członek Kapituły Konkursowej dysponuje 3 głosami w każdej z kategorii.
3. W skład Kapituły Konkursowej wchodzi siedem osób:
-Andrzej Sokala
-Bogumiła Sąsiada
-Marek Karpiński
-Mariusz Składanowski
-Reprezentant Samorządu Studenckiego UMK
-Reprezentant Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMK
4. W dniach od 20 marca 2018 roku (godz. 12:00) do 8 kwietnia (godz. 12:00) odbywa się głosowanie internetowe, wyłaniające jednego laureata w każdej kategorii. W głosowaniu bierze udział maksymalnie 5 kandydatów z każdej kategorii, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów oddanych przez Kapitułę Konkursową.
Głosowanie odbędzie się za pośrednictwem aplikacji wskazanej przez organizatora
na stronie www.samorzad.umk.pl .
5. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwóch lub więcej kandydatów
przeprowadza się powtórne głosowanie Kapituły Konkursowej między kandydatami z równą ilością głosów.
§ 4
[uczestnictwo w Gali]
1.Uczestnikami Gali są osoby/grupy nominowane do udziału w Gali, studenci i pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, władze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu oraz osoby zaproszone przez Organizatora.
2.Osoby chcące wziąć udział w Gali, z wyłączeniem zaproszonych gości, zobowiązane są do zakupu jednorazowego biletu. Bilety będzie można zakupić w Biurze Samorządu Studenckiego UMK (DS NR 9, ul. Gagarina 21/27, 87-100 Toruń) od 26 marca 2018 roku oraz w dniu 12 kwietnia 2018r., w miejscu odbywania się Gali w Auli UMK (ul. Gagarina 11). Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany na cel charytatywny.
3.Organizator nie pokrywa kosztów transportu Uczestników na miejsce Gali.
4.Uczestnicy Gali wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach
związanych z przeprowadzeniem Gali.
§ 5
[postanowienia końcowe]
1.Organizator zastrzega prawo zmiany Regulaminu Gali.
2. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Informacje i Pomoc
Do zakończenia zgłoszeń pozostało:
Zakończony
Wysłanych zgłoszeń: 57
Pozostało 443 wolnych miejsc
Liczba zgłoszeń: 57 / 500
Termin automatycznego zamknięcia formularza: 2018-03-18 23:59
Automatyczna wiadomość - po oddaniu zgłoszenia otrzymasz automatyczną wiadomość