Formularz został wyłączony!
Minął termin przewidziany przez organizatora - 2018/11/08 23:59:00
Kliknij tutaj aby dodać zgłoszenie jako administrator.
Sprawdź:
Formularz stworzony za pomocą strony www.zgloszenia24.pl
Sprawdź nową wersję!
Kurs Przewodnikowski WAGABUNDA 2018

Zespół Kadry Kształcącej „Zarzewie” zaprasza na kurs przewodnikowski Wagabunda! 
Kurs realizowany będzie w formie 3 weekendowych zjazdów w 3 miejscach na terenie Dolnego Śląska.

TERMINY I LOKALIZACJE ZJAZDÓW:
1) 30.11-02.12.2018 r. (Jelenia Góra)
2) 14-16.12.2018 r. (Oleśnica)
3) 11-13.01.2019r. (Wrocław)

KOSZT: 
(obejmuje: zakwaterowanie, obiady w soboty, program, materiały dydaktyczne)
240 zł – dla harcerzy Hufca ZHP Wrocław Północ
260 zł – dla harcerzy spoza Hufca ZHP Wrocław Północ
- koszty dojazdów na miejsca zjazdów pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.
- uczestnicy zapewniają sobie wyżywienie we własnym zakresie (oprócz sobotnich obiadów).

REKRUTACJA:
- rozpoczyna się 10.10.2018r. a zakończy 08.11.2018 r. o godz. 23.59
- formularz zgłoszeniowy: wypełniony i potwierdzony link aktywacyjny wysłany mailowo
- Informacja o przyjęciu na kurs zostanie przesłana w ciągu paru dni po zakończeniu rekrutacji

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS (należy je spełnić łącznie):
- ukończenie 16 r.ż. rocznikowo
- posiadanie przynajmniej III stopnia harcerskiego
- zgłoszenie się w terminie za pomocą kompletnego i zatwierdzonego formularza
- uzyskanie zgody właściwego komendanta hufca na udział w kursie i załączenie skanu w zgłoszeniu
- opłacenie składek członkowskich za I-III kwartał 2018 r.
- wniesienie do 11.11.2018 r. opłaty za kurs na konto Hufca:
ZHP Chorągiew Dolnośląska - Hufiec Wrocław Północ
ul. Nowa 6
50-082, Wrocław
16 1750 0012 0000 0000 3982 1419
Tytułem: Kurs przewodnikowski ,,Wagabunda" - imię i nazwisko

Dodatkowym atutem przy rekrutacji będzie otwarta próba na stopień przewodnika bądź plan jej otwarcia w najbliższym czasie.

W uzasadnionych przypadkach Komenda kursu zastrzega sobie prawo przyjęcia na Kurs osób nie spełniających dwóch pierwszych warunków.

UWAGI:
- Ze względu na samofinansujący się charakter przedsięwzięcia, Kurs rozpocznie się pod warunkiem, że zgłosi się przynajmniej 12 osób.
- Przyjmiemy na kurs maksymalnie 20 osób. 
- W razie pytań, prosimy o kontakt: zarzewie.wroclaw@gmail.com

Regulamin kursu dostępny pod linkiem:
https://www.dropbox.com/s/hx26j66ojcsdqwe/Regulamin%20Kursu%20Wagabunda%202018.pdf?dl=0

Czuwaj!
Zespół Kadry Kształcącej "Zarzewie"

Informacje i Pomoc
Do zakończenia zgłoszeń pozostało:
Zakończony
Wysłanych zgłoszeń: 30
Pozostało 20 wolnych miejsc
Liczba zgłoszeń: 30 / 50
Termin automatycznego zamknięcia formularza: 2018-11-08 23:59
Potwierdzenie adresu email W tym formularzu wymagane jest potwierdzenie swojego adresu email. Oznacza to, że po oddaniu zgłoszenia zostanie wysłana wiadomość aktywacyjna na podany adres email. W przypadku braku potwierdzenia adresu email twoje zgłoszenie nie będzie widoczne w systemie.
Obowiązuje unikalny adres email
- oznacza to, że na dany adres email możesz oddać tylko jedno zgłoszenie.
Automatyczna wiadomość - po oddaniu zgłoszenia otrzymasz automatyczną wiadomość
Edycja zgłoszenia
- do czasu zakończenia zgłoszeń możesz edytować następujące pola:
Imię , Nazwisko , Data urodzenia , Miejsce urodzenia , Nr ewidencyjny ZHP , Nr telefonu , Hufiec , Chorągiew , Środowisko , Stopień harcerski , Czy zdobywasz kolejny stopień harcerski? , Jeśli TAK to jaki? , Jeśli TAK to od kiedy? , Stopień instruktorski , Data zdobycia/otwarcia próby , Obecnie pełnione funkcje , Dlaczego chcesz wziąć udział w kursie? , Twoje oczekiwania wobec kursu? , Oświadczam, że spełniam następujące warunki uczestnictwa w kursie: , Czy masz specjalne wymogi żywnościowe? , Jeśli TAK to jakie? , Zgoda komendanta Hufca , Potwierdzenie wpłaty ,