Formularz został wyłączony!
Minął termin przewidziany przez organizatora - 2018/04/20 23:59:00
Kliknij tutaj aby dodać zgłoszenie jako administrator.
Sprawdź:
Formularz stworzony za pomocą strony www.zgloszenia24.pl
Sprawdź nową wersję!
Kurs obsługi pilarki przenośnej z piłą łańcuchową 2018 - zgłoszenie chęci udziału

Uruchomienie kursu

Kurs odbędzie się przy minimalnej liczbie 20-30 osób, które zgłoszą chęć uczestnictwa do dn. 20 kwietnia 2018 r. przez formularz pod adresem:

 

Terminy zajęć

Szczegółowe daty zostaną określone po zebraniu grupy (po 20 kwietnia)

Kurs składa się z min. 9 godzin zegarowych zajęć teoretycznych oraz min. 18 godzin zegarowych zajęć praktycznych.  

Ogólny terminarz zakłada:

 • Piątki z teorią (17.00-20.00): wybrane piątki maj-czerwiec
 • Soboty i/lub niedziele z praktyką (10.00-16.00): wybrane dni maja i czerwca

Miejsce:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (teoria) i lasy w okolicach Warszawy (praktyka). Dojazd na miejsce zajęć praktycznych we własnym zakresie.

Organizatorzy:

Organizator: Chorągiew Stołeczna ZHP (01-067 Warszawa, ul. Piaskowa 4)
Realizacja: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)

Zakres:

 • Kurs obejmie obsługę piły i technikę przerzynki, a także metody pozyskiwania drewna (obalanie drzew).
 • Po szkoleniu wydawane jest zaświadczenie nadające uprawnienia zgodne z rozporządzeniem MEN.

Adresaci

 • Kurs jest przeznaczony dla członków Chorągwi Stołecznej ZHP z ewentualną możliwością przyjęcia osób z innych chorągwi ZHP.
 • Uczestnikiem zajęć może być osoba pełnoletnia, która widnieje w ewidencji ZHP i nie zalega z opłaceniem składek (zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi).

Koszty

 

 • Koszt udziału jednej osoby w kursie będzie się kształtował od 300,00 zł do 400,00 zł w zależności od ostatecznej liczby uczestników.
 • Ostateczny koszt udziału w kursie będzie podany po zamknięciu zgłoszeń, po 20 kwietnia.

Potwierdzenie udziału

 • Po określeniu kosztu i terminów zgłoszone osoby będą potwierdzać ostatecznie swój udział w kursie.

Informacje praktyczne:

 1. Na zajęcia praktyczne, uczestnicy dojeżdżają we własnym zakresie.
 2. Wyżywienie uczestnik zapewnia we własnym zakresie.
 3. Informacje dotyczące organizacyjnej strony zajęć praktycznych, zostaną omówione podczas pierwszych zajęć teoretycznych.

Świadczenia:

W ramach odpłatności, Organizator zapewni uczestnikom:

 • Min. 9 godzinny program zajęć teoretycznych oraz min 18 godzinny program zajęć praktycznych.
 • Wodę do picia podczas zajęć praktycznych.
 • Dyplom udziału w kursie wydany przez Chorągiew Stołeczną ZHP.
 • Zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN o ukończonym kursie z uwagą o treści:  "Możliwość wykonywania dwuosobowej ścinki drzew o średnicy w miejscu cięcia nieprzekraczającej 24 cm z zastosowaniem tyczki kierunkowej".

Kontakt:

Pytania dotyczące udziału w kursie należy zgłaszać do Organizatora na adres: 5zywiol@stoleczna.zhp.pl

Informacje i Pomoc
Do zakończenia zgłoszeń pozostało:
Zakończony
Wysłanych zgłoszeń: 40
Pozostało 10 wolnych miejsc
Liczba zgłoszeń: 40 / 50
Termin automatycznego zamknięcia formularza: 2018-04-20 23:59
Automatyczna wiadomość - po oddaniu zgłoszenia otrzymasz automatyczną wiadomość