Formularz został wyłączony!
Minął termin przewidziany przez organizatora - 2016/03/31 23:59:00
Kliknij tutaj aby dodać zgłoszenie jako administrator.
Sprawdź:
Formularz stworzony za pomocą strony www.zgloszenia24.pl
Sprawdź nową wersję!
XIV Rajd Pieszy Szlakiem Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK mjr. „Łupaszki”

Celem edukacyjnym Rajdu jest przybliżenie uczestnikom marszu historii podziemia niepodległościowego na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Gdańskiego. W toku Rajdu uczestnicy zapoznają się z dziejami podziemia antykomunistycznego, jego bohaterów oraz teren na którym operowały szwadrony jednego z najwybitniejszych oficerów partyzantki – mjr Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” a także poznają metody zwalczania podziemia przez aparat represji.

Przedsięwzięcie skierowane jest przede wszystkim do młodzieży szkolnej. Tradycyjnie już liczymy na udział kombatantów, których obecność wzbogaci proces edukacyjny.

Pełna dokumentacja oraz harmonogram Rajdu znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia www.lupaszko.pl. W okresie późniejszym umieszczane będą wszystkie ważniejsze informacje związane z organizacją Rajdu.

Rajd ma charakter pieszy. Patrole poruszają się po wskazanych trasach, wykonując otrzymane zadania i starając się unikać spotkania ze specjalnymi grupami operacyjnymi UB/MO. Organizatorzy zapewniają wyżywienie (na trasach w formie suchego prowiantu) i noclegi na bazach – startowej i końcowej. W czasie marszu uczestnicy samodzielnie organizują nocleg (mile widziane namioty).

Prosimy o zgłaszanie się zorganizowanych grup pod przewodnictwem osoby dorosłej, która posiada uprawnienia wychowawcy wypoczynku. Uczestnicy Rajdu otrzymają od organizatorów okolicznościowe upominki. Dla najlepszych patroli przewidywane są cenne nagrody.

Informacje i Pomoc
Do zakończenia zgłoszeń pozostało:
Zakończony
Wysłanych zgłoszeń: 27
Można zgłosić jeszcze 58 osób
Liczba zgłoszonych osób: 242 / 300
Liczba zgłoszeń: 27 / 20
Termin automatycznego zamknięcia formularza: 2016-03-31 23:59
Potwierdzenie adresu email W tym formularzu wymagane jest potwierdzenie swojego adresu email. Oznacza to, że po oddaniu zgłoszenia zostanie wysłana wiadomość aktywacyjna na podany adres email. W przypadku braku potwierdzenia adresu email twoje zgłoszenie nie będzie widoczne w systemie.
Automatyczna wiadomość - po oddaniu zgłoszenia otrzymasz automatyczną wiadomość
Edycja zgłoszenia
- do czasu zakończenia zgłoszeń możesz edytować następujące pola:
Imię Patrolowego , Nazwisko Patrolowego , PESEL Patrolowego , Ulica Patrolowego , Miasto Patrolowego , Kod pocztowy Patrolowego , Numer telefonu , Długość trasy , Skan uprawnień wychowawcy wypoczynku ,