Formularz został wyłączony!
Minął termin przewidziany przez organizatora - 2019/07/22 23:59:00
Kliknij tutaj aby dodać zgłoszenie jako administrator.
Sprawdź:
Formularz stworzony za pomocą strony www.zgloszenia24.pl
Sprawdź nową wersję!
Wartości duchowe w harcerskim wychowaniu

NIEDZIELA - 18 sierpnia 2019 godz. 09:00-13:00 (Perkoz)

Konferencja adresowana jest do harcmistrzów i osób z otwartą próbą harcmistrzowską.

Na konferencji organizowanej przez Radę Naczelną ZHP i Zespół Harcmistrzowski będziemy dyskutować o tym, jaką rolę pełnią wartości duchowe w harcerskim systemie wychowawczym. Zastanowimy się, dlaczego Służba Bogu jest jednym z trzech filarów skautingu, co ona dziś oznacza i czym byłby skauting bez wychowania duchowego
i religijnego. Konferencja będzie podzielona na kilka grup dyskusyjnych (w tym harcmistrzowską).

Żeby znaleźć odpowiedzi na te pytania, ustalimy:

  • jak religia lub jej brak wpływa na rozwój człowieka i kształtowanie się jego systemu wartości?
  • jak religia wpływa na kształt i rozwój społeczeństw?
  • jakie wartości wypływają z najpopularniejszych w naszym otoczeniu religii? do jakiego stopnia są one spójne?
  • jak religijność harcerzy wpływa na działania drużyny i zachodzący proces wychowawczy?

W szukaniu odpowiedzi na te pytania będziemy się wspomagać dorobkiem psychologii, socjologii, etyki, filozofii, a także przemyśleniami harcerskich autorytetów.

Konferencja jest elementem realizacji „Uchwały nr 9 XL Zjazdu ZHP w sprawie roli religii
i rozwoju duchowego w Harcerskim Systemie Wychowawczym”.

 
Informacje i Pomoc
Do zakończenia zgłoszeń pozostało:
Zakończony
Wysłanych zgłoszeń: 30
Pozostało 70 wolnych miejsc
Liczba zgłoszeń: 30 / 100
Termin automatycznego zamknięcia formularza: 2019-07-22 23:59
Potwierdzenie adresu email W tym formularzu wymagane jest potwierdzenie swojego adresu email. Oznacza to, że po oddaniu zgłoszenia zostanie wysłana wiadomość aktywacyjna na podany adres email. W przypadku braku potwierdzenia adresu email twoje zgłoszenie nie będzie widoczne w systemie.
Obowiązuje unikalny adres email
- oznacza to, że na dany adres email możesz oddać tylko jedno zgłoszenie.
Automatyczna wiadomość - po oddaniu zgłoszenia otrzymasz automatyczną wiadomość