Formularz został wyłączony!
Minął termin przewidziany przez organizatora - 2019/05/27 21:49:00
Kliknij tutaj aby dodać zgłoszenie jako administrator.
Sprawdź:
Formularz stworzony za pomocą strony www.zgloszenia24.pl
Sprawdź nową wersję!
Wyprawa 2019

„Wyprawa w Świat Skrzata” odbędzie się w dniu 15 czerwca 2019r. w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Kokotek” Hufca ZHP Lubliniec, 42-700 Lubliniec, ul. Pusta Kuźnica 23.

Rozpoczęcie godz. 11:00, planowane zakończenie między godz. 15:00-16:00.

Dzieci w wieku 5-9 lat wraz z pełnoletnimi opiekunami (rodzicem, dziadkiem, babcią) tzn. 1 dziecko + 1 opiekun – tworzący 2 – osobowe zespoły.„Wyprawa w Świat Skrzata” jest imprezą adresowaną dla 60 uczestników
(35 dzieci i 35 opiekunów).

Organizatorem wydarzenia jest Hufiec ZHP Lubliniec im. 74 G.P.P. Zadanie zostało dofinansowane przez Urząd Miasta Lublińca. 

Regulamin „Wyprawy w Świat Skrzata”

15 czerwiec 2019 r.

 

1. ORGANIZATOR

Organizatorem przedsięwzięcia jest ZHP Hufiec Lubliniec.

2. TERMIN I MIEJSCE GRY

„Wyprawa w Świat Skrzata” odbędzie się w dniu 15 czerwca 2019r. w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Kokotek” Hufca ZHP Lubliniec, 42-700 Lubliniec, ul. Pusta Kuźnica 23.

Rozpoczęcie godz. 11:00, planowane zakończenie między godz. 15:00-16:00

3. UCZESTNICY

Dzieci w wieku 5-9 lat wraz z pełnoletnimi opiekunami (rodzicem, dziadkiem, babcią) tzn. 1 dziecko + 1 opiekun – tworzący 2 – osobowe zespoły.

„Wyprawa w Świat Skrzata” jest imprezą adresowaną dla 70 uczestników
(30 dzieci i 30 opiekunów).

4. ODPŁATNOŚĆ

„Wyprawa w Świat Skrzata” jest imprezą dla wszystkich uczestników bezpłatną i jest zadaniem dotowanym przez Burmistrza Miasta Lublińca.

5. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 17 maja do dnia 27 maja 2019r. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://wyprawa2019.zgloszenia24.pl

 . O szczegóły można zapytać pod nr telefonu 509-991-831 (w dni robocze w godz. 17:00-20:00, w dni wolne w godz. 10:00-20:00). Formularz zgłoszeniowy będzie zawierał następujące pytania, na które obowiązkowo należy udzielić odpowiedzi.

  1. Imię i nazwisko dziecka
  2. Imię i nazwisko pełnoletniego opiekuna (rodzic, dziadek/babcia, rodzeństwo, ciocia/wujek
  3. numer telefonu kontaktowego do opiekuna
  4. Adres mailowy do opiekuna
  5. rozmiar koszulki dla dziecka (wg tabeli rozmiarów podanej w regulaminie i na fb hufca np. 6,8.10...)

 Liczba miejsc jest ograniczona – o zakwalifikowaniu do udziału w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń. Po wypełnieniu w sposób elektroniczny formularza otrzymają Państwo zwrotną informację o zakwalifikowaniu dziecka do udziału w Wyprawie w Świat Skrzata. W przypadku braku miejsc, system będzie tworzył automatycznie listę rezerwową.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w „Wyprawie...” prosi się o poinformowanie organizatora o niniejszym fakcie pod wyżej podany numer telefonu. Proszę o przemyślenie swojej decyzji, co do udziału i ewentualnej rezygnacji. Koszulka zamawiana jest dla dziecka w rozmiarze podanym przez rodzica. W chwili rezygnacji nie mamy pewności, że dziecku z listy rezerwowej koszulka będzie pasowała.

6. GWARANTOWANE ŚWIADCZENIA

Każdy uczestnik imprezy otrzymuje poczęstunek oraz ciepły posiłek na zakończenie imprezy.

Uczestnikom nie przysługują żadne świadczenia za osoby, które zostaną zgłoszone i zakwalifikowane do „Wyprawy w Świat Skrzata”, ale nie wezmą
w niej udziału z jakichkolwiek przyczyn.

7. ZAKOŃCZENIE

„Wyprawa w Świat Skrzata” zakończy się rozdaniem upominków.
 

8. CEL I PRZEBIEG WYPRAWY

Realizacja poszczególnych zadań umożliwi integrację pokoleń, wzrost aktywności fizycznej, poznanie bezpiecznych i ciekawych form spędzenia wolnego czasu, rozwijanie pasji i umiejętności oraz odpoczynek w lesie. Osoby spoza ZHP będą miały okazję poznać smak zuchowej zabawy.

Dzieci i opiekunowi wcielą się w rolę Skrzatów i będą stanowić jeden zespół, którego zadaniem będzie dotarcie poprzez wyznaczoną trasę na mapce do punktów z różnymi zadaniami.


9. INNE INFORMACJE

„Wyprawa w Świat Skrzata” odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Uczestnicy we własnym zakresie zapewniają transport na miejsce imprezy oraz powrót.

Uczestnicy przed rozpoczęciem imprezy obowiązani są potwierdzić udział poprzez podpisanie się na liście startowej.

Uczestnicy „Wyprawy…” stosują się do powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony przyrody
i innych.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie po jego opublikowaniu.

Zmiany regulaminu oraz inne istotne decyzje organizator ogłasza na stronie internetowej hufca Lubliniec www.lubliniec.zhp.pl

Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatora „Wyprawy w Świat Skrzata”.

Uczestnicy wyprawy nie są ubezpieczeni w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków i biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. Poprzez podpisanie się na liście startowej uczestnicy potwierdzają brak przeciwwskazań do udziału  w niej z uwagi na własny stan zdrowia jak i stan zdrowia dziecka, z którym w niej uczestniczą. 

Poprzez podpisanie się na liście startowej uczestnicy wyrażają zgodę na publikację własnego wizerunku oraz wizerunku dziecka utrwalonego w formie fotograficznej i video w materiałach promocyjnych Hufca ZHP Lubliniec (strona internetowa, facebook, artykuły prasowe).

UWAGA ! Tabela z rozmiarami koszulek znajduje się na stronie hufca http://lubliniec.zhp.pl

 

 

 

 

Informacje i Pomoc
Do zakończenia zgłoszeń pozostało:
Zakończony
Wysłanych zgłoszeń: 18
Pozostało 12 wolnych miejsc
Liczba zgłoszeń: 18 / 30
Termin automatycznego zamknięcia formularza: 2019-05-27 21:49
Potwierdzenie adresu email W tym formularzu wymagane jest potwierdzenie swojego adresu email. Oznacza to, że po oddaniu zgłoszenia zostanie wysłana wiadomość aktywacyjna na podany adres email. W przypadku braku potwierdzenia adresu email twoje zgłoszenie nie będzie widoczne w systemie.
Automatyczna wiadomość - po oddaniu zgłoszenia otrzymasz automatyczną wiadomość