Formularz został wyłączony!
Minął termin przewidziany przez organizatora - 2016/02/29 23:59:00
Kliknij tutaj aby dodać zgłoszenie jako administrator.
Sprawdź:
Formularz stworzony za pomocą strony www.zgloszenia24.pl
Sprawdź nową wersję!
Kurs przybocznych „Zielony płomień”

 + Starszoharcerski Kurs Pierwszej Pomocy

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na pierwszą edycję kursu przybocznych organizowaną przez V Szczep Harcerski „Czarna Piątka” we współpracy z Hufcowym Zespołem Kadry Kształcącej Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza. Kurs ten kierujemy do osób, które działają w swoich środowiskach jako przyboczni lub chcą podnosić swoje umiejętności jako zastępowi. Poprzez zajęcia kursowe chcemy zaproponować Wam ciekawe forum wymiany doświadczeń oraz stworzyć pole do nabywania nowej wiedzy przydatnej w harcerskiej pracy.  Jednym z elementów kursu jest jednoczesny udział w Starszoharcerskim Kursie Pierwszej Pomocy organizowanym przez HKR „Auxilium”.

Termin i miejsce:

 • Kurs przybocznych: 11-13.03.16 r. OSP Tucznawa ul. Łazowska; Dąbrowa Górnicza
 • SKPP: 19.03.16 r.budynek Hufca ZHP Dabrowa Górnicza  ul. Królowej Jadwigi 8; Dąbrowa Górnicza.

Cena:

 • Kurs przybocznych: 45 zł (cena obejmuje zakwaterowanie, 2 obiady, ubezpieczenie, opiekę wykwalifikowanej kadry, atrakcyjny program)
 • SKPP: 15 zł

Wpłat należy dokonywać na konto Hufca ZHP Dabrowa Górnicza
tytułem: dodatkowa składka członkowska IMIĘ I NAZWISKO kurs przybocznych

Warunki uczestnictwa w kursie przybocznych:

 • pełnienie funkcji przybocznego lub ukończenie kursu zastępowych lub pełnienie funkcji zastępowego min. 1 rok harcerski
 • zgoda drużynowego
 • zgoda rodziców / opiekunów
 • nieukończony 16. rok życia

Warunki ukończenia kursu:

 • uczestnictwo we wszystkich zajęciach kursowych
 • oddanie pisemnych zadań domowych najpóźniej do 18.03.2016 r.
 • pozytywne ukończenie biegu podsumowującego kurs
 • ukończenie SKPP (nie dotyczy osób, które posiadają certyfikat ukończenia kursu)

 

Kontakt z komendantką kursu: pwd. Ewelina Stanek nr tel. 698226146

Zgoda rodziców/opiekunów do pobrania

Informacje i Pomoc
Do zakończenia zgłoszeń pozostało:
Zakończony
Wysłanych zgłoszeń: 20
Pozostało 10 wolnych miejsc
Liczba zgłoszeń: 20 / 30
Termin automatycznego zamknięcia formularza: 2016-02-29 23:59
Automatyczna wiadomość - po oddaniu zgłoszenia otrzymasz automatyczną wiadomość
Edycja zgłoszenia
- do czasu zakończenia zgłoszeń możesz edytować następujące pola:
Imię , Nazwisko , Wiek , Stopień harcerski , Hufiec , Drużyna , Pion wiekowy , Adres zamieszkania , PESEL , Nr kontaktowy do rodziców/prawnych opiekunów: ,